Styrdiagram SPS (påbyggnadskurs)

Den här endagskursen ger en grundlig genomgång i hur man styr maskiner och processer i tillverkningsindustrin. Vi kommer att titta på tekniken bakom, starta upp ett styrdiagram, beräkna styrgränser, analysera resultatet och visa på intressanta exempel från verkliga studier. Kursen innehåller även praktiska enkla mätövningar med skjutmått och provbitar.

”Målet med kursen är att du som elev ska kunna starta upp ett styrdiagram, göra styrgränsberäkningar samt utvärdera resultatet och föreslå åtgärder”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen lämpar sig för produktions-personal, ledare och tekniker som har direkt påverkan på styrningen av maskiner och processer. Kursen är en fortsättning på kursen i Duglighet.

Agenda

Kostnadsinformation

Grundpriset för en företagsanpassade en dags kurs för Duglighet 16 800Kr + omkostnader (mil samt logi) för upp till 12st kursdeltagare. I denna kostnad ingår kursmaterial.  

Kostnaden för en öppen plats på en en dags kurs t i Duglighet är 3 400Kr/ person. Läs mer på respektive kurs för att se antal dagar. I denna kostnad ingår kursmaterial, lokal, fika samt lunch.

Begär offert eller registrera er på nästa kurstillfälle

Företagsanpassad

    Välj utbildning (required)

    Öppen kurs

      Välj utbildning (required)