konsultverksamhet

Konsulting

Önskar du en analys samt förslag på implementering i din verksamhet så tar jag gärna det uppdraget, det är viktigt att komma rätt ifrån början när man ska starta den här typen av verksamhet.
 
Börja med att slå en signal eller maila mig för en första kontakt eller offert.
 
Tel:    070 747 4354