Mikael Johansson

Välkomna

Dugliga maskiner och processer, tillsammans med utbildad personal är oerhört viktigt i dagens tillverkningsindustri. Vi hjälper dig med att utbilda er personal i Duglighet och styrning av processer (SPS/SPC) med hjälp av enkel statistik. Vi  kan även analysera och föreslå åtgärder för att stärka er konkurrenskraft, lönsamhet och kundnöjdhet. Kursernas teman är utformade och anpassade så att alla personer och funktioner i ett producerande och konstruerande företag kan delta. Kurserna kan skräddarsys efter era önskemål.

Erbjudande

Duglighet och Processtyrning

Kontakt

Hör gärna av er till Miq AB Mikael Johansson  
tel: +46 70 747 4354