MJ4

Välkomna till min sida!

Jag heter Mikael Johansson och har utbildat och implementerat Duglighet och SPS i tillverkningsindustrin sedan 1987. Nu startar jag en egen verksamhet, miq AB, där jag gärna delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter till er.
 
När jag började 1987 på Volvo Lastvagnar i Köping som kvalitetstekniker så var uppdraget att utföra duglighetsstudier och mätsystemanalyser i alla förekommande maskiner och processer i produktion och det lade grunden till intressanta år med statistik i tillverkning
 
Nu efter lite drygt 30 år i branchen och erfarenheter som kvalitetschef i underleverantörsledet till fordonsindustrin (Finnveden Powertrain Kungsör, idag Gnutti Carlo) med ISO 9000, QS 9000 ISO-TS 16 949 och som kvalitetschef på Volvo Construction Equipment Operations i Eskilstuna så kan jag säkert bidra till att ni säkrar och utvecklar era processer enligt önskemål.
 
Min huvudinriktning är att utbilda personal, föreslå strategier och att bidra som bollplank till organisationen vid implementering och störningar som kan härledas till maskiner och processer som har duglighetskrav och behöver styras inom givna toleranser.
 
Hör gärna av er till Miq AB Mikael Johansson  
tel: 070 747 4354