Öppen kurs - Munktell science park

Utbildning i Duglighet och Processtyrning

MIQ och Analysverkstans första utbildning tillsammans. Vi samlade kursdeltagare från olika verksamheter och genomförde en komprimerade kursdag i Duglighet och Processtyrning.

Kursrecensioner

  • Bra innehåll om Duglighet och SPS
  • Stor kunskapsbank med verkliga fall
  • Vi gjorde ingen praktisk mätning men mätningen med mässingsknapparna verkar bra.
  • Det vara en bra kurs, då det var en förkortad variant saknades praktiken, tror att den spelar en stor roll för förståelsen
  • Bra grundkurs, Alltid bra med exempel från verkligheten som ni hade.
  • Jag saknade kopplingen till implementation till verkligheten men det kanske inte var syftet men det är det vi söker.
  • Kursen som grundutbildning får tummen upp
  • Jag hade önskat att kursen innehållit mer än skärande bearbetning
  • Lyft gärna fram mer om kostnadesbesparingar
  • Lite mer tempo önskas

Indikatorer (styrande parametrar som vi använder för att optimera kursen)

Inledning 86%
Teori 89%
Praktik 69%
Tempo 75%
Dokumentation 78%
Saklighet 89%
Lokal 92%
Kursledare 92%

Bilder från kursen

Kursledarnas reflektioner

En komprimerad och intensiv kurs som gav oss mycket bra information och återkoppling. En uppdatering av kursmaterialet har skett och likaså så har de praktiska övningarna testats av oss inför nästa kurs, både de som har med mätning av duglighet som till dataanalysen.

Ett block med ideer inför implementering har lagts till i grundmaterialet och kan anpassas till aktuell kursgrupp utifrån önskemål. Kostnadsbesparingar läggs till i början på kursen, något exempel och möjlighet till diskussion.