Hållbarhet inom tillverkningsindustrin och i direkt produktion.

Nu pratas det hållbarhet. Vad är hållbarhet, hur tolkar ni in hållbarhet i er verksamhet?

Visste ni att forskningen säger att 10–40% av företags omsättning är kvalitetsbristkostnader, kan det vara så? Om det är en sanning så bör man väl agera tycker jag. Min erfarenhet, efter drygt 40 år!! i tillverkningsindustrin, säger att det kanske inte är 40% men i alla fall en betydande del som det kostar företag i rent slöseri. Det finns flera bra infallsvinklar till hållbarhetsresonemanget men jag vill belysa mitt specialområde, SPS/SPC och Duglighet, där finns det mycket att hämta men det omnämns tyvärr inte alls i debatten idag., eller iaf mycket lite.

Vad är det då som belastar vår hållbarhet ur mitt perspektiv? Jag skulle vilja säga att processer som inte är Dugliga och den efterföljande styrningen (SPS/SPC) som är svårt att efterleva.

Vad är det i begreppet ”Duglig Process” som jag menar?

Om vi börjar från början så har jag vid många tillfällen stött på konstruktioner där produktionen inte har analyserats tillräckligt innan toleranssättning och faställande, vilket ofta leder till att tillverkningen redan från början har svårt att tillverka och styra inom givna toleransgränser.

Problem som då uppstår och påverkar hållbarheten är avvikelsehantering mot kund (interna och externa), justeringar och/eller kassationer. Om produkten måste spärras så medför det ofta att beställning av nytt material måste skyndas på, vilket i sin tur medför logistiks insatser för omplanering, dyra miljöpåverkande extra transporter, extra lagerplatser, övertidsersättningar etc.

En ytterligare aspekt är att det på sikt kan leda till stressrelaterade sjukskrivningar, med högre personalomsättning som följd och som verkligen inte kan bedömas som hållbart enligt mig.

Blir det felande godset bedömt som skrot så ska det returneras, smältas ner och smidas/gjutas om och återigen ut på miljöpåverkande transporter, vilket absolut är en direkt hållbarhetsfråga.

Vad är då det grundläggande problemet?

Titta på bilden med normalfördelningen som inte får plats i toleransområdet, där är oftast ett problem, maskinen sprider mer än tillåtet vilket inte går att styra bort utan måste hanteras av organisationen. Åtgärderna med att minska spridningen eller att ändra toleranserna kan skifta beroende på situation och kostnadsläge men det finns oftast lämpliga ej för kostsamma åtgärder att göra.

Det här ser inte bra ut

Det är så här vi vill ha det   

Vad ser jag mer? Jag håller en hel del utbildningar i Statistisk processtyrning och möter allt som oftast på personer inom alla påverkande funktioner som inte har den grundkunskap som styrning av maskiner erfordrar, det gäller såväl operatörer som tekniker. Jag ser även att man oftast har kostsamma mätutrustningar som visserligen används men utan att styra optimalt.

Många gånger räcker det med en grundutbildning på två dagar för att förståelsen och styrningen förbättras markant i produktionen.

Om jag fick råda ett företag idag så skulle jag grundutbilda teknikorganisationen och konstruktörer och låta dessa få reflektera tillsammans om deras gemensamma processer. Kan vi uppdatera våra underlag? går det att öka toleranserna? Hur ser normalfördelningen ut? Andra verktyg? Justera matningar? Annat material?

Därefter skulle operatörer utbildas så att en optimal styrning sker och gärna med hjälp av digitala hjälpmedel.

Det var lite om mitt bidrag om hållbarhet i vår tillverkningsindustri.