MJ3

Handledarutbildning

Den här tredarsgskursen ger en grundlig genomgång i hur man utför och utvärderar Dugligheten samt styr maskiner och processer på optimalt sätt i tillverkningsindustrin. Vi kommer att titta på statistiken och tekniken bakom, utföra Duglighetsstudier, starta upp ett styrdiagram, beräkna styrgränser, analysera resultatet och visa på intressanta exempel från verkliga studier. Kursen innehåller även flera praktiska mätövningar med skjutmått och provbitar och även ett avsnitt med Dataanalys av statistiken vi får fram. Vi kommer att diskutera implementeringstrategier, lämpliga rutiner, maskiner eller processer som man startar med. Det är en intressant kurs med många infallsvinklar och idéer. Kursen vänder sig till personer som kommer att fungera som handledare, rutinskrivare samt ledare som vill få en bättre insikt i de processer de leder.

”Målet med kursen är att du som elev ska besitta en djupare kunskap och förståelse, kunna argumentera och bidra till att Duglighet och Styrdiagram får ett stort utrymme i verksamheten.

Kursfakta

Målgrupp

Kursen är öppen för alla och ger ett utmärkt tillfälle att träffa personer från andra företag för intressanta diskussioner och utbyten.

Agenda

Kostnadsinformation

Kostnaden för en öppen plats på en tre dagars handledarutbildning i Duglighet och Processtyrning kostar 6 200Kr/ person. I denna kostnad ingår kursmaterial, lokal, fika samt lunch.

Registrera er på nästa kurstillfälle

Öppen kurs

    Välj utbildning (required)